EN | PL | DE

Czym jest Backup oraz polityka Disaster Recovery?

Każdy system, nawet najlepiej skonfigurowany narażony jest na awarię. Nie można ich przewidzieć. Powstają nagłe w najmniej oczekiwanym momencie. Można jednak zminimalizować ich skutki, dzięki prawidłowo przygotowanej polityce Backup'u, która pozwala Ci mieć stały dostęp do Twoich danych, bez narażania ich na utratę.

Dodatkowo warto wybrać usługę Disaster Recovery. Dzięki niej otrzymujesz możliwość zautomatyzowanego oraz szybkiego przywrócenia usługi w razie nieprzewidzianego wydarzenia, którym może być błąd Twojego pracownika, problem z serwerownią, atak hackerski lub katastrofa naturalna.

Chroń swój biznes przed awariami. Zastosuj politykę Backup oraz Disaster Recovery.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces tworzenia kopii zapasowej.

Dowiedz się więcej

Sprawdź, jak zminimalizujemy niedostępność Twojej strony, aplikacji bądź całej infrastruktury:

 1. Najpierw przeprowadzimy analizą danych przechowywanych w usługach. Zidentyfikujemy zasoby, które wymagają Backupu (na podst. listy zasobów określonej w przeglądzie konta). Dodatkowo określimy RTO (Recovery Time Objective) oraz RPO (Recovery Point Objective) dla zidentyfikowanych danych.
 2. Kolejnym krokiem będzie utworzeniem polityki backupów. Na podstawie rodzaju zasobu oraz RTO i RPO, określimy metodykę tworzenia kopii zapasowych, nośnik na którym będą zapisywane, harmonogram backupów oraz ich retencję.
 3. Następnie przejdziemy do uruchomienia backupów. Zaimplementujemy politykę w postaci skryptów oraz zweryfikujemy poprawność ich wykonywania.
 4. Przeprowadzimy również testowanie przywracania danych. Naszym zadaniem jest prowadzenie prawidłowo działającej usługi, dlatego testowo przywrócimy dane w izolowanym środowisku, a następnie zweryfikujemy poprawność działania odzyskanych z nich usług.
 5. Końcowym krokiem jest utworzenie polityki Disaster Recovery. W celu spełnienia RTO, dla każdego wyspecyfikowanego zasobu opiszemy sposób jego automatycznego przywracania. Dodatkowo zaplanujemy częstotliwość testowego przywracania danych i usług.

Możliwości Backup'u

W zależności od zakresu kopiowanych danych wyróżniamy cztery rodzaje Backupu. Każdy z nich daje inne możliwości.

 1. Backup pełny
  Dokonamy całkowitej kopii zapasowej Twojego środowiska. W przypadku awarii, przywracane są wszystkie dane. Nie potrzebujesz innego nośnika danych. W przypadku awarii, przywrócimy Twoje środowisko w stosunku 1:1. Dodatkowo wszystkie dane są w jednym miejscu, dzięki czemu proces ich przywracania będzie szybszy.
 2. Backup dyferencjalny
  W pierwszej kolejności stworzymy Backup pełny. W kolejnych zaraz skupimy się tylko na tworzeniu kopii zapasowych danych, które uległy zmianie od wykonania ostatniego pełnego Backupu. Atutem backupu dyferencjalnego jest szybkość jego wykonania. Dodatkowo przywrócenie danych odbywa się z większą prędkością niż przy backupie przyrostowym.
 3. Backup przyrostowy
  Stworzymy kopię tylko tych danych, które zmieniły się od czasu wykonania pełnego bądź przyrostowego Backupu. Plusem Backupu przyrostowego jest szybkość odzyskania danych po awarii, możliwość częstego uruchomiania stworzonej kopii zapasowej, a także mała pojemność zajmowanej przestrzeni dyskowej.
 4. Backup syntetyczny
  W tym rodzaju skupimy się na kopii zapasowej danych na podstawie aktualnego stanu systemu. W dużym uproszczeniu jest to Backup pełny powstały na podstawie innych najbardziej aktualnych wersji kopii zapasowych. Uzyskujemy dzięki niemu funkcjonalniejsze zarządzania przestrzenią, niskie obciążenie sieci oraz doskonałą szybkość wykonywania samego Backupu, jak i przywracania danych do stanu pierwotnego.

My proponujemy najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich usług, ale to Ty podejmujesz decyzję, które z nich są niezbędne.

expert mask
expert photo
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki Backupu?

Porozmawiaj z naszym Ekspertem

Rozwiązania